Biologiske Agenser

Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer …

Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer : vejledning om arbejde med smittefarlige mikroorganismer (biologiske agenser) samt arbejde, der …

[PDF]Biologiske agenser og arbejdsmiljø

mikroorganismer. Denne vejledning er lavet med henblik på at overskueliggøre kravene til arbejdet med biologiske agenser, og er blevet lavet med god sparring …

Bilag 1 – Grundlag for risikovurderingen efter § 4 – Arbejdstilsynet

Den klassificering af biologiske agenser, der fremgår af bilag 4 i denne bekendtgørelse og i bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø efter lov om …

[PDF]Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske …

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v.. 1). I medfør af § 3, stk. 3, §§ 17, 37 og 43, § 50, stk. 4, § 52, stk.

[PDF](Laborant AK) Nationale del

20. jun. 2018 – biologiske agenser. Færdigheder: Den studerende: • kan anvende sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler. • kan anvende gældende …

biologiske agenser Direktiv 89_391_EØF – Alle dokumenter

21. dec. 2012 – _Beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel …

Eksponering for biologiske agenser – Arbejdsmiljø – EU-OSHA

Although the page focuses on travel associated Legionnaires’ disease, there are valuable documents that can be used in prevention of risk at work.

Nye kemoterapi og biologiske agenser bringer dramatisk stigning i …

26. maj 2009 – Nye kemoterapi og biologiske agenter for metastatisk kolorektal cancer, kombineret med kirurgiske fremskridt i leverresektion, har resulteret i …

[PDF]Studieordning 2018

27. aug. 2018 – kan anvende gældende regler for klassificering og mærkning af kemiske og biologiske agenser. • kan anvende regler for affaldshåndtering.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biologiske …

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø. § 1. I bekendtgørelse nr. 57 af 27. januar 2011 om biologiske agenser …